Followers

vineri, 19 aprilie 2013

16:04:2013Sheldan Nidle – Aprilie 16, 2013


13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb

Selamat Jarin ! Ne-am reîntors ! Vom începe astãzi sã trecem în revistã, ceea ce s-a petrecut pînã în prezent. Asa cum sti, aliatii nostri pe Pãmînt , au creat o bazã pentru un nou sistem monetar si financiar, si Aghartienii, s-au folosit de performantele lor diplomatice, pentru a stabili nucleul noii guvernãri, care va fi condusã de catre o coalitie sub auspiciile Maestrilor Ascensionati (Înãltati). Maestrii Ascensionati, sub îndrumarea Maestrei Quan Yin în Orient, si Maestrul Saint Germain în Occident, au asigurat cã un nou sistem de politicã bancarã si monetarã este în curs de dezvoltare. Aceste schimbãri sint intrinsece decretelor sfinte, care pregãtesc lumea pentru aterizarea noastrã în masã. Aceste directive divine, ne orienteazã modul de cum vom crea noua realitate pentru humanitatea de la suprafatã (a Pãmîntului). Libertatea, este conditia necesarã pentru tot ceea ce este plãnuit, si regatul sãu se gãseste pe un drum accelerat pentru creatia avant-premierei cerintelor necesare reîntoarcerii sale la constiinta deplinã. Numeroasele noastre echipe de legãturã monitorizeazã totul, si se întîlnesc zilnic, cu acei care forjeazã noua guvernare a voastrã. Referitor la acest punct, aceste multe programe au pus toate elementele necesare pe pozitii.


Personalul nostru supravegheazã cronograma proiectelor care va trebui sã producã rezultatele, pe care de mult timp le discutasem cu voi. Între timp, echipele medicale ale Federatiei noastre Galactice, continuã sã culeagã datele necesare pentru actualizarea camerelor voastre de Luminã individuale. Cînd sunt chemate, aceste camere de Luminã vor fi mijlocul de reîntoarcerea voastrã la constiinta deplinã. De moment, voi toti aveti anumite blocuri cheie, atît emotionale, cît si fiziologice, care vã împiedicã sã vã întoarceti în mod natural, si cu própria voastrã vitezã, la constiinta deplinã, si este din acest motiv cã; de-alungul mileniilor, metode variate au fost încercate, pentru a realiza aceastã minunatã stare de FIINTÃ. Cu toate acestea, rezultatele acestor tehnologii au fost ocazionale, în cele mai bune hipoteze, si este din acestã cauzã, cã am primit autorizatia sã creem in mijloc mai simplu de a atige acets objectiv. La momentul potrivit, fiecere dintre voi poate avea acces la camera sa de Luminã individualã, care vã asteaptã în Agharta, si timp de 3 (trei) zile de somn, veti reveni la starea voastrã originalã de deplinã constiintã, ca Îngeri fizici (Înger cu corp fizic).

Dupã ce vei fi asigurat noua ta glorioasã stare de constiintã, vei fi ales pentru a te alãtura Federetiei Galactice, pentru a re-construi ex-steaua-natiune a ta. În acest proces Aghartienii vor fi principali ghizii ai tãi, împreunã cu mai multi Maestri Ascensionati. Prima ta provocare, dupã reîntoarcerea la constiinta deplinã, va fi creerea propriei tale societãti galactice, si o parte din asta include, deplasarea acelora cãror contracte prevãd aceasta, în lumile reconstituite de Marte si Vénus, si deasemenea planeta reconstruitã Pax (aka Maldek), care acum se aflã în fragmente între Marte si Júpiter (este vorba despre aceea care fusese în timpuri duse Planeta Maldek – si la ora actualã este fragmentatã, constituind brîul de meteoriti, între Marte si Júpiter). Noua ta stea-natiune, trebuie sã devinã un crainic al schimbãrii pentru vechea Aliantã din Anchara, deoarece aceste noi stele-natiuni au nevoie de un model, pentru a-si extinde constiinta, la nivelele lor maxime. De acord cu aceasta, tu vei fi de ajutor multilor membri ai Federatiei Galactice, care sunt versiunile complect constiente a multimilor de: Dinosaurieni, Reptilieni si Anfibii, care doresc acum profund, sã-si dezvolte corpurile de Luminã pe deplin constiente. Cerul a determinat ca aceasta sã fie prima ta misiune, cînd tu începi sã rãspîndesti Luminã în toatã galáxia.

Aceste prime sarcini, pe care voi le veti realiza ca Îngeri fizici, sunt de vital fundament, avînd în vedere cã ele vor face ca pacea galacticã sã fie permanentã. Este o sarcinã sfîntã, care te va pregãti sã fii o audiere foarte bine-venitã la conferintele Federatiei. Noi avem speranta ca noua ta stea-natiune sã furnizeze nucleul multor flote Spatiu & Explorare, care trebuie sã exploreze ascunzãtorile acestui sector de fizicalitate. În aceastã capacitate tu vei realiza multe din objectivele misiunii, care fac parte din primul contact. Într-adevãr, vei face ceea ce fãcem, pentru a accelera tranzitia ta cãtre minunile constiintei depline. De fapt, vã vedem devenind în scurt timp lorzii unei misiuni de prim contact, si cu tot ceea ce aceasta implicã. În acest mod, ceea ce realizãm aici cu voi, va fi reciproc din partea voastrã de multe ori. Regatul 3D primitiv pe care acum îl ocupati, trebuie în scurt timp sã fie transformat, în unul care sã vã poatã permite sã zburati la stele, si aceastã îndeplinire a destinului vostru divin vã va binecuvînta în feluri, care sunt în afara capacitãtilor voastre actuale de imaginat.

Binecuvîntãri, iubitilor ! Noi suntem Maestii Ascensionati ! Multe evenimente minunate sunt pe cale sã se întîmple. Gaia este pregãtitã pentru a-si intensifica energiile pe care le scoate zi cu zi, pentru toate criaturile (fiintele) vii si ecosistemele. Aceste energii aditionale, care accelereazã cu atît mai mult schimbarea sa de constiintã, pot fi vãzute ca o mãrturie divina, de cum voi sunteti binecuvîntati de cãtre Cer ! Lumea voastrã sfîntã fusese ascunsã, într-o împãrãtie de întuneric special manipulat, controlat de catre cabala întunecatã. Cu toate acestea acum, aceste noi energii sunt gata ca sã vã scoatã  afarã din spatiul întunecat, în spre Luminã. Suntem foarte multumiti, si Cerul continuã sã-si foloseascã binecuvîntãrile, pentru ca sã vã miste de fiecare datã mai aproape de Luminã, si catre noua sa realitate mai conscientã. Sã stiti cã aceste schimbãri sunt inevitabile ! O serie de evenimente se cernesc deasupra voastrã, care vã vor aduce lîngã o nouã realitate. Aceste evenimente, sunt ceresti prin naturã (adicã de origine cereascã), si sunt crainicii unor circumstante cu adevãrat surprinzãtoare! Ele trebuie sã vã aducã prosperitate si libertate !

Aghartienii ne ajutã sã pregãtim un mod, ca noi sã fim prezentati vouã. Aceste avertismente introductive vor fi fãcute de cãtre societãtile secrete sfinte, si multe adevãruri vitale vor fi deasemenea clarificate la moment. Întunericul de mult timp v-au înfãsurat mintile si societãtile voastre cu jumãtãti de adevãruri, asa cum cu minciuni nerusinate, si asta trebuie sã fie corectat. Vã veti gãsi în curînd în compania acelora, care de mult timp   cunosc adevãratele voastre origini si adevãrata voastrã istorie. Planul divin (dumnezeiesc) are nevoie ca tu sã fii informat despre aceste fapte, si ca sã stii cum ai ajuns sã fi asa de redus de-alungul timpului (vremilor), si de a nu mai fi capabil sã vorbesti cu Cerul. Aceastã conexiune întreruptã, are nevoie de atentia noastrã imediatã. Tu te gãsesti într-o fazã de tranzitie, si objectivul nostru acum este de  folosi abilitãtile noastre pentru a te schimba mai usor la o nouã realitate. Realitatea ta este programatã , pentru a fi rapid actualizatã cu introducerea unei vaste game de adevãruri, care î-ti vor fi cerute sã le asimilezi. A sosit ora ca sã o faci !

În fiecare zi Cerul ne trimite mari binecuvîntãri.  Aceste “ binecuvîntãri “ sunt destinate sã ne facã sã devenim mai constienti în ce directie mergem, si cît de repede planul divin pretinde sã ajungã acolo. Suntem entuziasmati, si am dori sã spunem cã voi toti aveti capacitatea înãscutã de a se schimba rapid spre stãrile mai înalte de constiintã. Asteptãm doar semnalului “ du-te ! “ de la Cer. Seria finalã a evenimentelor este gata ca sã se petreacã, si sã ne aducã o nouã Luminã. Aceastã Luminã va dezlãntui prosperitate fãrã de sfîrsit, si va aduce o serie de noi responsabilitãti pentru noi toti. Societãtile nu au tendinta de a se schimba repede, doar dacã un nou set  de credinte apar si vor fi prompt apãrate de cãtre un grup de Fiinte dedicate si pasionate. Misiunea noastrã  cu voi, este ca sã vã orintãm, la momentul divin corect, în punctul unde aceastã pasiune, combinatã cu Adevãrul sfînt, sã forjeze noua sa lume. Ne-ar place sã vã amintim, cã pacea si adevãrul se gãsesc în interiorul tãu. Fiti Constienti. Fiti iubire.

Astãzi am trecut în revista progresul care este în curs de executare în lumea ta. Vã cerem, ca sã continuati sã fiti gata, pentru a accepta noile manifestãri asa cum vin încet, dar de fiecare datã mai repede, de manifestat. Lucruri de necrezut sunt gata ca sã se întîmple. În ciuda puterii sale, întunericul va pierde. El va pierde din cauza marii Iubiri colective ! Sã stiti, Iubitilor, cã nenumãratele izvoare si prosperitatea fãrã de sfîrsit a Cerurilor sunt într-adevãr ale voastre.Asa sã fie ! Selamat Gajun ! Selamat Já ! (în Sirianã: Sã fiti Unu ! Sã fiti Bucurie !)Website: Planetary Activation Organization 
  
Tradus: Florika

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

2012
Apasă pe butonulcc pentru a alege

traducerea in limba dorită.

Tribute to Light Eye

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

Sheldan Niddle Free Webinar

You UFO

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

Tribute to White Cloud

David Wilcock translations

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
în limba română