Followers

luni, 20 mai 2013

23.04.2013


Actualizare de Sheldan Nidle pentru Ierarhia Spiritual
si pentru Federatia Galacticã


Aprilie 23, 2013

7 Akbal,      11 Knk’in,     9  Eb                                   
Dratzo ! Este cu adevãrat pretios acest moment în istoria voastrã ! Voi vã gãsiti la marginea unei cascade de evenimente care deodatã, schimbã lumea voastrã pentru întotdeauna. Mama Pãmînt, se gãseste acum la diviziunea apelor, asa cum spusesem înainte, în care este gata sã topeascã cele douã regate ale sale acum separate, în unul singur. Aceastã mare si sacrã schimbare, se va petrece în curînd. Cabala întunecatã care guverneazã lumea întunecatã de la suprafatã, încã nu reuseste sã creadã cã domnia sa peste lume a ajuns la sfîrsit. La urma urmei, existã doar slabe semnale cã asa se petrece. Închisori sunt  fãcute, si parte din cercurile sale rãmase fãrã putere, însã guvernul sãu continuã. Ceea ce ei nu au înteles, este cã o realitate diferitã total, este foarte aproape de a se materializa. În acelasi mod, ei nu pot întelege, cã acceptãm planurile Cerului pentru a le aduce libertatea. Întunericul ia sfatul nostru si avizurile care îl însotesc cu un” builgãre de sare “(expresie) cu adevãrat enorm. Cu toate acestea, ar fi mai bine  ca ei sã dea atentie la ceea ce spunem, si sã se pregãteascã în vreun fel, pentru cãderea lor viitoare. Energia mãturã acearstã lume, si este gata sã ducã creatiile lor lamentabile la final. O nouã Luminã, care transformã totul este în zori, si este gata sã înghitã pe acesti sceptici împietriti.


Flota noastrã rãmîne la posturi pentru primul contact, si o infinitate de nave invizibile sunt un aviz constant întunericului cã noi suntem prezenti, si în serviciu pentru Luminã. Un numãr nenumãrat de persoane lucreazã pentru a aduce o Lume nouã la existentã, si noi ne gãsim aici pentru ai sprijini si ajuta pe multii lucrãtori ai Luminii în cauza lor sacrã.  Fiecare dintre ei stie foarte bine perfídia interminabilã, a acestei cabale întunecate mondiale, si sarcina noastrã este sã-i ajutãm asa cum Cerul instruieste. Momentul Divin este aproape aici, pentru ca noi toti împreunã sã eliminãm aceastã amenintare întunecatã a acestor regate de la suprafatã. Simplu, vã cerem sã vã mentineti starea de bucurie internã, si sã nu lãsati îndoiala sau deceptia, sã strice contributia voastrã fundamentalã la acest efort sacru împreunã. Cerul este aproape gata de a emite semnalul formal pentru marea transformare a lumii voastre, cu súbita aparitie a unei noi guvernãri. Asta va duce repede la anunturi, care vor lua forma de transmisiuni oficiale, care vor trebui sã schimbe lumea voastrã peste noapte! Noul sistem financiar si monetar, va aduce o prosperitate universalã, care va impulsiona schimbãri vaste, aducîndu-vã la marginea deplinei constiinte.

Nenumãratii lucrãtori ai Luminii, desemnati pentru scurta lor, dar foarte focatã si activã permanentã oficialã, au cu adevãrat o sarcinã grea în fata lor. Va fi necesar, ca ei sã foloseascã un abordaj de mare criativitate, în scopul de a supera cultura de ilegalitate, care a devenit pe larg endemicã în guvernele voastre mondiale, si pentrua asta, ei au orientãri foarte specifice disponibile pentru ele. Legea lui NESARA, care a fost mentinutã în secret si sub sigiliu, este unul din recursurile care le recomandãm acelora care trebuie sã redea guvernului rãdãcinile sale adevãrate si legitime – constitutionale de drept comum. Noua guvernare trebuie sã termine cu sclavia datoriei, sã vã redea suverania divinã personalã a voastrã. Dorim ca acesti viteji în guvernele provizorii sã stie cã, orice tentativã din partea întunecatilor de a se reîntoarce, va fi în mod sumar negatã. Divinul are intentia de a ne folosi, o optiune galacticã puternicã, pentru a garanta realizarea tuturor si oricãrui decret sacru al Cerului. Toatã aceastã Mare Operatie pe care noile guverne le vor realiza, vor fi sprijinite, cu conditia de a mentine cãlãtoria sa sacrã cãtre libertate, suveranie si plina constiintã.

Pe mãsurã ce tu cresti în cunoasterea adevãratei tale istorii, a originilor tale de afarã din planetã, si a motivelor în spatele suveraniei tale personale divine, vei primi de asemenea orientãri despre cum sã creezi noile tale societãti galactice, si informatii relative la logística de a vã reîntoarce la plina constiintã. Mentorii Federatiei, asa ca si acei numiti de cãtre cer, vã vor instrui în multe aspecte ale acestei stãri foarte diferite de a fi. Înainte de a merge în Agartha, voi veti dori sã stiti totul despre miracolul care se petrece în camerele sale de Luminã, si toate detaliile vor fi abordate, în timpul discutiilor abrangente între voi si mentorii vostri. Mare parte din aceste învãtãminte, vor folosi tehnologiile noastre, care permit ca tu sã experimentezi vizual si mental conceptele pe care ti le prezentãm. Cunoasterea poate fi transmisã în asa formã cã memoria acestor instructiuni sã fie retinutã si disponibil pentru folosire. Acestea vor constitui acele “ înainte “ de antrenamente, care vor fi urmate de sectiunile experimentale de antrenament în etichetã-plinã constiintã, care vor putea  avea loc numai dupã ce ai devenit complect constient.

Binecuvîntãri dragi inimi ! Noi suntem maestrii Ascensionati (Înãltati). Sosim la voi în ziua asta specialã cu o veste bunã ! Realitatea voastrã începe sã-si manifesteze noua si prospera realitate. Responsabilii diferitelor fonduri mondiale, încep procedurile, pentru a elibera aceste fonduri imense. În acest timp, acei care trebuie sã producã noul stil de guvernare, sunt condusi de cãtre managerii ceresti, pentru a termina compilarea listelor  a ceea ce pretind sã realizeze, o datã ce jurãmîntul de posesiune le-a fost adminstrat. Pe frontul ceresc, evenimentul magic care anuntã aceste schimbãri minunate în guvernare, se apropie de manifestare ! Noi de asemenea cerem societãtilor noastre secrete sacre sã-si ia rugãciunile si riturile speciale pentru momentele finele indicate. Voi sunteti aproape la punct, colectiv, unde puteti sã începeti a întelege usor primii muguri a noii voastre realitãti. Acest lucru este pentru a fi momentul cel mai emotionant al societãtii voastre globale !

Pe mãsurã ce ne apropiem de aceste timpuri fãrã precedent, existã anumite teme vitale pe care dorim sã le rezolvãm cu voi. Înainte de toate, iubite Inimi amintiti-vã, cã fiecare dintre noi a interpretat un rol care ajunge acum la sfîrsit. Asta este cînd acest ciclu de energie specialã se complecteazã, permitîndu-ne tuturor sã înaintãm. Întunericului îi place judecata si discórdia, si noua realitate este toatã despre Iubire. Sarcina înaintea noastrã acum, este de a termina ciclurile finale ale acestei realitãti, ceea ce inclui separarea acelor ai cabalei întunericului si slujitorii lor, care au realizat practicile necinstite ordonate de aceastã cabalã. Aceste diverse Fiinte trebuie sã vã explice vouã, aceste activitãti dezagradabile în detaliu, si aici este nevoie ca voi sã mentineti în minte contextul si intentiile maiore  a implicãrii tuturor în aceastã dramã Pãmînt. Voi puteti sã finalizati acest ciclu, invocînd Iertarea de dragoste, care constitui esenta voastrã. Dupã aceea, asigurati-vã cã acesti indivizi pãrãsesc puterea si rãmîn complect segregati de voi.

Am sosit acum pentru a onora acest moment foarte sacru, si sã vã binecuvîntãm pe toti ! Am venit de asemenea, pentru a vã asigura cã manifestarea noastrã între voi, trebuie sã fie ceva complect natural. Avem o grãmadã de învãtãminte divine ca sã vã dãm, care sunt în majoritate lectii pe care le-am învãtat, pe cînd progresam de la o viatã mortalã, la una imortalã. Toate fiintele binecuvîntate sunt în serviciu Divinului, si asta cere o anumitã cunoastere despre natura Iubirii, a Luminii, si a binecuvîntãrilor naturale ale Cerului. Cum voi sunteti pe cale de a fi transformati în Fiinte de Luminã total constiente, veti avea nevoie sã absorbiti, o mare cantitate de informatii, incluind responsabilitãtile care vin cu acest învãtãmînt.  Acesta va fi serviciul nostru vesel. Aceastã scoalã, este divin necesarã, înainte ca faza voastrã complect condusã de cãtre mentor sã înceapã; care vã va pregãti pentru trecerea la un nou si minunat stil de existentã: constiinta plinã. Va fi o onoare sã vã preparãm în acest mod, pe cînd asteptati sosirea fratilor vostri divini din ceruri si din Agartha.

Astãzi am venit sã vorbim despre lucruri variate, care încep în mod sérios. Ele sunt primele marcatii, în partea finalã a cãlãtoriei voastre cãtre plina constiintã. Întunericul întelege asta, si tremurã pe cînd acestã zi binecuvîntatã soseste. Momentul se apropie pentru “ zilele de minune si miracole “ ! Sã stiti, Dragilor, cã nenumãratele Fîntîni si Prosperitatea fãrã de sfîrsit a Cerurilor sunt cu adevãrat ale Voastre ! Asa sã fie ! Selamat Gajun ! Selamat Ja ! ( în Sirianã pentru: Fiti Unu ! Fiti  în Bucurie!)
Website: Planetary Activation Organization 
  
Tradus: Florika

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

2012
Apasă pe butonulcc pentru a alege

traducerea in limba dorită.

Tribute to Light Eye

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

Sheldan Niddle Free Webinar

You UFO

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

Tribute to White Cloud

David Wilcock translations

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
în limba română