Followers

marți, 21 mai 2013

07.05.2013
Actualizare de Sheldan Nidle pentru Ierarhia Spiritualã
si pentru Federatia Galacticã


Mai 07, 2013

5 Moan,      8 Caban,     9  Eb
                                  

Dratzo ! Ne-am întors ! Am venit astãzi ca sã vorbim despre schimbãrile care sunt necesare pentru a manifesta noua voastrã realitate. Existã semnale în toate locurile, cã o nouã constiintã este în curs de aparitie în lumea voastrã. Organizatiile dedicate schimbãrii învatã despre fiecare, si despre modul de a crea retele sociale internationale, pentru a concretiza aceastã schimbare. O arie, între aceste multe diferite schimbãri, este aceea a redefinirii conceptului banilor ca un mecanism de schimb; de exemplu, regulile micro-bãncilor, si microcreditul în dezvoltare în lume,  diseminarea organicã a micilor comerturi, si “ village banking “ în aceste tãri. Aceste retele sociale si culturale furnizeazã trepiedul, zicînd astfel, care va ajuta tot ceea ce trebuie sã se întîmple, în cele mai înalte nivele bancare si de comert. De mult timp, cînd Era Descoperirilor începuse în Occident, acele natiuni mai afectate de invaziile de soldati, corãbii si arme ale Occidentului, si-au luat simbolurile sale de bogãtie, aur si argint, si le-au ascuns în depozite secrete, unde au rãmas permanent timp de secole. În acest timp, Occidentul, cucerea si jãfuia. În tot acest timp, vechile familii guvernante, stiau cã acest flagel era destinat ca sã termine într-o zi.


Aceste familii vechi guvernau pãmînturile sale, nu numai prin drept hereditar, dar de asemenea prin autoritatea naturalã derivatã de o cunoastere specialã lor concedatã de diferiti profeti, si de cãtre marile registre puse sub paza lor. Recent, aceste familii au început o relatie intentionalã cu Maestrii  Ascensionati ai Mamei Pãmînt, si cu echipele de legãturã ale flotei noastre. Aceste asociatii, natural, au dus sã fie prezentate , verilor lor din Agartha. Aceste grupuri sau unit, si au format entitãti legale bazîndu-se pe formele vechi, în care puterea era recunoscutã si onoratã de fiecare grup. Aceste baze de putere si întelepciune indigene si aborígene atunci sau conectat cu acei care reprezintã Cerul, împreunã cu noul element: optiunea Galacticã. Atunci, acum douãzeci de ani, aceastã colectie congruentã de grupuri a început sã vinã cu o nouã viziune, care acum a devenit functional, pe punctul de a fi pe deplin capabil, de a transforma lumea sa dela suprafatã si forma cum ea functioneazã. Acesta este setul de întelepti, care este gata sã-si manifesteze noua sa realitate.

Aceastã nouã realitate este destul de distantã de vechile cãi întunecate, cu care voi sunteti obisnuiti. O nouã viziune, va deschide lumea voastrã cãtre Luminã, si va pune pe protejatii obstructivi si întunecati ai cabalei într-o carantinã temporarã, permitînd ca noul sistem sã se întãreascã, si sã ia ancora spre noua lume care este projectatã pentru a vã duce la noua constiintã. O datã ce veti fi pe deplin constienti din nou, veti putea relua calea care fusese initiatã cu mult timp în urmã în Lemuria. In acesta, va trebui sã te reunesti cu verii tãi din interiorul Pãmîntului, si sã creezi o Societate Galacticã magnificã. Una din primele intreprinderi va fi  aceeea de a cãlãtori cãtre fiecare Lume-Apã, si împreunã cu fratii planetari, sã formezi o nouã Stea-Natiune. Acesta este obiectivul tãu, si noi ne gãsim aici, pentru a vã asigura cã împreunã cu Lumina Cerului, aceastã Vointã Divinã trebuie sã fie realizatã. Actualii vostri guvernanti mondiali, cred cã sunt omnipotenti, ceea ce este un presupus foarte prost. A sosit ora marilor modificãri, si a acelui moment în care marea modificare a constiintei devine total evidentã pentru toti. Asa, Cerul se apropie, si pregãteste momentul pentru o surprizã foarte minunatã !

Aceastã surprizã, cum o mentionasem anterior, este modificarea întunericului în Luminã. Mama Pãmînt, face tot posibilul pentru a aviza pe toti de marea neliniste cauzatã ei de cãtre întuneric. Atmosfera sa este în crizã, oceanele si cursurile de apã ale sale sunt pe moarte, biodiversitatea sa, în acelasi mod, este pe cale de extingere, în adevãr, própria supravietuire a lumii sale de la suprafatã este amenintatã. Cu toate acestea, întunericul continua sã ignoreze asta, si pînã pune problema; cã acest dezastru iminent nu existã. Ne gãsim aici, pentru a asigura cã lumea voastrã muribundã este fapt. Cu toate acestea, de asemenea vã asigurãm cã evenimentele sunt în progresul care va îndepãrta pe acesti protejati întunecati, si duce la putere acei mentionati mai sus, si care se dedicã pãcii, prosperitãtii si divulgãrii. Este timpul de a termina cu mormanele de acoperiri si schemele de cruzime, care blocheazã ascensiunea voastrã la plina constiintã. Si peste toate astea, se gãseste navegarea în masã a drepturilor voastre naturale si suverania personalã, împreunã cu diferitele activitãti secrete împotriva voastrã, care sunt foarte condamnabile pentru a o mentiona, si care vor fi acum întrerupte. Acestea vor fi înlocuite cu vindecãri si întelepciune, care vã vor aduce pe toti înapoi la plina constiintã !

Namaste ! Noi suntem Mestrii Ascensionati ! Am venit cu multe de împãrtãsit. La ora actualã, voi vã gãsiti în Modul de Tranzitie Prelungitã, ceea ce evocã un sentiment crescînd de frustrare si nerãbdare în voi. Lumea voastrã, se deplaseazã cãtre o vibratie mai înaltã, si Cerul  aduce aceeasi crestere de frecventã în tine. Asta înseamnã cã voi sunteti mai capabili de a discerne activitãtile irationale ale întunecatilor, si mai putin capabili de a tolera viziunea lor,  despre o lume care neagã viata. Pe scurt, tu simti o nemultumire crescîndã în tine despre felul în care lumea functioneazã, si vrei sã stii de ce aceastã realitate teribilã si distructivã, existã încã ! Tu întrebi de ce marile schimbãri la care sau fãcut aluzie, nu sunt încã existente, si cum este cã putem afirma în continuu, cã victoria este “ în mînã “ , pe cînd întunericul continua sã rãmînã în mod evident în control ? Întrebarea este ceeace  cu adevãrat ai numi “ un nod “. Tot ceea ce putem sã te asigurãm, deocamdatã, este cã suntem în curs de a face o revoltã mare a Inimii si a Spiritului, si cã aceastã revoltã, realizeazã rapid ceea ce am vorbit cu tine. Aceastã revolutie tãcutã a forjat multe retele sociale, politice si economice, dedicate instalãrii noilor forme spirituale de remodelare a societãtii tale globale.

Noi binecuvîntãm tot ceea ce este gata sã se întîmple, si folosim bunele noastre stiinte, pentru a încuraja si tutela aceastã serie necesarã de transformãri sociale. Aceste evenimente vor pune societatea globalã pe noi baze, si un drum nou. Aceastã revolutie a constiintei, a format deja retele legale si spirituale importante, care sunt în curs de a construi o lume nouã, capabilã sã gãzduiascã o mare bogãtie, si noi conceptii, care duc în afará de bani, la o prosperitate permanentã. Articulat, asta va schimba forma cum vã vedeti pe voi singuri, si aceastã transformare interioarã schimbã totul. În afarã de asta, pregãtim o serie de noi învãtãminte, care vor aborda concepte , care duc mult mai departe de ceea ce crezi, despre regatele fizice si spirituale. Conform vei înainta în directia plinei constiinte, multe perceptii fundamentale vor fi examinate din nou, si; sau extrem de schimbate, sau eliminate complect. Mult din ceea ce vei învãta, va schimba felul tãu de a vedea realitatea, si tot ceea ce ea cuprinde.

Aceste diferite schimbãri în întelegere, vor primi un impuls suplimentar, cu descoperirea factului - Pãmîntului Intern, si cu sosirea familiilor noastre spirituale, si ale spatiului. Voi ati fost binecuvîntati de cãtre Cer, si locuiti acum, într-o lume care se miscã în fiecare zi, cãtre nivele mai înalte de constiintã. Aceastã schimbare se accelereazã zilnic, si ne emotioneazã vãzînd cum voi vã dezvoltati. Voi sunteti ca mugurii, care în sfîrsit înfloresc, si în curînd veti îmbrãtisa minunãtiile frumoasei flori “ interioare “ care într-adevãr tu esti. Sarcina noastrã sacrã, este sã vã dãm orientãrile necesare, si sã permitem Eu-lui sãu Complect, sã devinã partea cea mai importantã a vietii tale. Magnifica ta prezentã EU SOU este mereu acolo, gata pentru a-l îmbrãtisa complect, si a-l duce la plina constiintã. Acesta este destinul tãu divin, si soseste acum, pentru ati aduce formele si mijloacele pentru a schimba lumea ta, si pentru a ajunge la acest destin sacru.

Astãzi am adus alt mesaj pentru a te conduce în directia noii tale realitãti. Acest regat, acum manifestat, aduce mari adevãruri, si multe revelatii, si un final binevenit pentru multe acoperiri uzate. Primul contact se cerne aproape peste noi, si cu el, o nouã zi pentru humanitatea de la suprafatã. Gîndeste-te la toate lucrurile  pasionate care se gãsesc în fata ta ! Sã stiti, Dragilor, cã nenumãratele Fîntîni si Prosperitatea fãrã de sfîrsit a Cerurilor sunt cu adevãrat ale Voastre ! Asa sã fie ! Selamat Gajun ! Selamat Ja ! ( în Sirianã pentru: Fiti Unu ! Fiti  în Bucurie!)Translator:Florika


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

2012
Apasă pe butonulcc pentru a alege

traducerea in limba dorită.

Tribute to Light Eye

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

Sheldan Niddle Free Webinar

You UFO

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

Tribute to White Cloud

David Wilcock translations

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
în limba română