Followers

marți, 16 aprilie 2013

05:03:2013


Martie 05, 2013

10 Ix, 2 Ceh, 9 eb

Dratzo ! Ne gãsim aici din nou pentru a vorbi cu voi ! Un mare eveniment ceresc se va petrece în curînd pe cerurile voastre. Acest eveniment este ultimul dintr-o serie de fenomene, care semnaleazã sfîrsitul unui acord, fãcut între Luminã si Anunnaki, cu mult timp în urmã. Fãcea parte dintr-un plan divin pentru a pregãti pe strãmosii lor, asa ca si pe voi pentru o reîntoarcere la o constiintã deplinã. De acord cu aceasta, oferim documente întunericului în lumea voastrã, care le demonstreazã cã timpul lor a trecut,  pe cînd am putea sã intervenim oficial în realitatea voastrã, în numele vostru. Aceastã interventie este numai pentru a ajuta societãtile secrete sfinte si aliatii lor, sã  termine ocuparea legalã a unor serii de guverne principale ale lor. Aceastã procedurã o sã ducã la  deschiderea unei abundente universale, care la ora actualã este mentinutã în anumite locuri secrete în jurul lumii voastre. Dea-lungul ultimelo luni, am repus aceste recursuri în locuri unde sunt sigure si disponibile pentru a fi întrebuintate, pentru a garanta noul sistem financiar si monetar. Deasemenea oferim o sigurantã logisticã mai generalã, pentru a putea permite noii guvernãri, sã transmita faptele care se petrec în tãrile din toatã lumea voastrã.

Prima serie de anunturi va acoperi diferite noi programe, care sunt asociate, cu ceea ce în general a fost numit NESARA. Fiecare din dispozitiile care vor fi aplicate, va fi tema de multã discutie nationalã. Ele vor fi expuse, la televisiune, rádio si internet, si este pe acest plan cã experienta noastrã referitor la sigurantã, va fi necesarã. Este responsabilitatea noastrã de a proteja intergritatea acestor canale de comunicare, contra oricãrei ingerinte electronice, sau dezactivare, astfel încît populatia sã poatã sã fie informatã cu exactitate, referitor la aceste probleme revolutionare. Grija noastrã  este, datoritã faptului de cã multi în lumea voastrã, au o atitudine de neîncredere si chiar rãu intentionatã, fatã de orice care poate ameninta agenda lor îngustã de control. Pe termen lung, aceste persoane vor avea ocazia sã-si schimbe atitudinea, o datã ce vor începe sã lucreze cu mentorii lor personali. Putem vedea cu claritate încã de pe acum, cum aceste atitudini se vor putea dezvolta, si deci suntem gata, pentru a lua contra-mãsurile tehnice necesare. Functiile noastre în momentul imediat dupã, sunt în primul rînd sã furnizãm comunicatiile clare ale guvernului, si dupã aceea, sã vã explicam ce aveti de asteptat în primele zile dupã ce vom ateriza.

Scenariul aterizãrii în masã, nu este altceva decît faza finalã a reîntoarcerii voastre la constiinta deplinã. Veti întîlni mentorul vostru personal, care vã cunoaste complect, asa ca un prieten pierdut de mult timp. Capacitãtile telepatice înãscute ale voastre, vor fi în mod rapid restaurate, prin inter-actiunea cu noi, permitînd un dialog usor si eficace între noi, fãrã interferenta de înselãciuni si ambiguitãti ale discursului. Telepatia permite o profunditate de deschidere, si de întelegere, care poate sã parã stranie pentru prima datã, avînd în vedere cã nu vor mai exista secrete între noi. Aceasta înseamnã cã vã veti obisnui cu noi foarte rapid, si vã vom povesti totul despre noi, cine suntem, ce facem, si despre istoria clanurilor noastre personale. Vom rãspunde la orice întrebare pe care o veti avea, si dupã aceea veti vedea cã puteti sã aveti încredere în noi pentru pentru mai profunde învãluiri. Aceste cîteva zile, vor putea fi experienta cea mai deschisã si onestã a vietii voastre. Mediul vostru cultural ostil, v-a învãtat sã vã protejati (ascundeti) sub mai multe straturi de secrete; însã telepatia vã va face sã vã reîntoarceti la un grad de Unitate, în care lipsa de încredere, în mare parte rãmîne ca un lucru de domeniul trecutului. Vom fi ca o carte larg deschisã pentru voi, permitînd ca programarea voastrã  cu frica si protectia, sã disparã.

Timp de multi ani am cercetat culturile voastre, foarte deosebite; si la început gãsisem aceastã varietate, de îngrozit. Însã, dupã ce ne-am împãrtãsit multele noastre descoperiri între noi, am gãsit cea mai bunã manierã de a supera miriadele de bariere culturale, care  existã în inima societãtilor voastre. Voi toti, ati construit sisteme de supravietuire care permit sã tolereze variatele culturi si religii, si obiectivul nostru este sã vã ajutã sã lãsati aceasta la o parte, în mãsurã ce devin desnecesare. Stim cã nu este usor pentru voi. Din copilãrie voi ati perfectionat aceste tehnici de supravietuire, pînã cind au devenit doar simple obiceiuri. Cu toate acestea, aceste obiceiuri, sunt bazate pe separatie, si sosirea noastrã este pentru ca sã fiti prezentati din nou deschiderii spre Unitate. În afará de aceasta, culturile occidentale, în particular, sunt foarte mental orientate, si multi dintre voi ati învãtat în felul cel mai difícil, sã vã închideti inimile. Noi, pe de altã parte suntem obisnuiti sã tratam pe o bazã inimã la inimã unii cu ceilalti, comunicînd profund în majoritatea materiilor. Stim cã va pute fi difícil pentru voi la început, dar avem încrederea cã o datã ce veti simti Adevãratul Eu (al vostru) apãrînd din blindajul cultural, veti considera  aceastã libertate “ ca o ratã pe apã”.

Namaste !   Noi suntem Maestrii Ascensionati (Înãltati) ! Acei care înteleg cãile Cerului, stiu cã a sosit ora marii iesiri din intunecime si multimile sale de fani. Ei au comandat  acestã împãrãtie de constiintã limitatã timp de 13.000 de ani, si în acest timp, multe Ere de Aur si multe edicte stranii fãcute de catre întunecati, au marcat aceastã perioadã de ani. Momentele care se apropie semnalizeazã finalul acestei perioade. Voi v-ati mãrit frecventa, ceea ce înseamnã cã agentia care vã controleazã, este pe sfîrsite. Libertatea care rezultã, vã permite sã vã primiti familiile spirituale din spatiu, cu un sentiment de bucurie. Stiind cã noaptea lungã a durerilor este la sfîrsit. Pretutindeni, sclipirile acestei libertãti devin evidente. Mintile voastre acceptã acum esenta libertãtii, permitînd astfel nasterea unei noi realitãti. Este în mijlocul acestei noi realitãti cã apar schimbãri surprinzãtoare.  Guvernele trebuie sã cadã, si o nouã prosperitate va lua fiintã.

Acesta este timpul profetiei în care Cerul domneste ! Lumina  soseste, si un drum nou naste.  Harul Divin ne-a format, si ne-a dat calea divinã pentru sufletele noastre. Încîntati-vã cu ceea ce decretele AEON-ului vã aduc !
 Nu vã va mai fi refuzatã adevãrata cunoastere, si veti afla minciunile si manipulãrile utilizate pe scarã largã, de cãtre întuneric. Aceste descoperiri vã vor aduce Adevãrurile pe care de mult timp le cãutati. Voi vã aflati  (acum) pentru a fi gratios eliberati, din ghiarele acelora,  cãror arogantã si prostie vã va fi în mod total dezvãluite. În aceastã luminã  vã veti fuziona cu noii aliati, care vin dinãuntrul acestei sfere sfinte, si pe care Cerul vi i-a trimis. Noi suntem acei care au învãtat dea-lungul a multe vieti sã se înalte, si a cãror stiintã trebuie sã vã conducã  dea-lungul acestei sectii finale a cãlãtoriei, al cãrui sfînt obiectiv este învierea la o constiintã deplinã.

Acest proces de înviere fizicã si spiritualã a fost contemplat cu admiratie  de generatii. Într-adevãr este o operatie complexa si anevoioasã, de care fiecare dintre noi este capabil. În acest punct al istoriei voastre, ceea ce se va petrece deosebit, este o unicã, foarte specialã, enormã ascensiune (înãltare) colectivã, care a fost comandatã de cãtre Cer. În acest scop, familiile voastre din Pãmîntul Interior (civilizatia existentã în interiorul Pãmîntului) si din spatiu, vor folosi o minunatã tehnologie avansatã, sub forma unei bio-masini vii, proiectatã pentru a transforma pe fiecare dintre voi, înapoi la constiinta deplinã. Aceasta va dura trei zile. Cerul va regla, si însoti aceste dispozitive-miracol speciale, si va realiza diferitele calibrãri, care sunt specifice fiecãrui individ. În acest mod, o întreagã populatie humanã, poate sã fie ridicatã la o stare de tipul-Înger, ceea ce în mod normal ar dura multe vieti ca sã fie atinsã. Luati în consideratie harul divin, care ne va permite tuturor sã ne întoarcem la starea miraculoasã a Unitãtii cu Puternicul Creator al nostru ! Hosana ! Hosana !


Astãzi am revãzut cîteva detalii referitoare la reîntoarcerea voastrã la o stare de libertate si prosperitate. Deasemeni am expus pe scurt, calea sfîntã în care Cerul v-a pus, în care vã întoarceti gratios la deplina constiintã. Multe se vor mai întîmpla. Evenimente minunate plutesc si vã asteaptã pe aripi, si miracole stabilite prin Harul Divin al Cerului, si cele mai mari bucurii ale AEON-ului vin în directia voastrã ! Iubitilor, sã stiti , cã nenumãratele Izvoare si Prosperitãti fãrã sfîrsit, sunt cu adevãrat ale Voastre ! Asa sã fie ! Selamat Gajun ! Selamat Já ! ( în Sirianã: Sã fiti Unu-l ! Sã fiti în Bucurie !)


AEON: Este regiunea cea mai înaltã a Cerurilor, si aria împrejurul Tronului Creatorului.


  
Tradus: Florika


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

2012
Apasă pe butonulcc pentru a alege

traducerea in limba dorită.

Tribute to Light Eye

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

Sheldan Niddle Free Webinar

You UFO

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

Tribute to White Cloud

David Wilcock translations

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
în limba română