Followers

marți, 16 aprilie 2013

09:04:2013Sheldan Nidle, 9 aprilie 2013


6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Dratzo ! Ne-am întors, avem multe lucruri sã vã spunem. Realitatea voastrã este foarte aproape de Schimbarea sa  majorã de constiintã. Societãtile sfinte secrete ale lumii vostre au fãcut noi aliante, care le vor ajuta, o datã ce noul stil de guvernare va naste. Avem confirmatia, din partea unor nenumãrate organizatii guvernamentale, cã o datã ce Cerurile vor da semnalul : Verde ! noua realitate va putea începe, fãrã  întîrziere. Continuãm sã supraveghem cabala întunecatã, cãci este clar cã acest grup este încã determinat sã continue parcursul sãu încãpãtînat si distrugãtor, pentru a declansa un conflict militar generalizat. Aceasta nu va fi permis. Continuãm asfel sã adãugãm nume pe lista noastrã de detentiuni, si observãm îndeaproape, persoanele care manipuleazã din culise, acest non-sens continuu de a vrea sã pãstreze lumea voastrã sub jugul confrontãrilor imaginare, si fãrã fundament. Acest fel de a opera global, va deveni în curînd ceva apartinînd trecutului, si drumul ascensiunii voastre, nu va mai fi obstruit si ocolit, asa cum a fost în ultimii ani. Epoca nouã a voastrã este inevitabilã, si sosirea noastrã formalã va fi în curînd anuntatã, pentru ca sã fiti pregãtiti în orice moment.

Noua epocã va fi caracterizatã, nu numai prin retragerea planificãrilor întunericului, care are scopul sã stingã viata, dar deasemenea printr-un corn de abondantã de noi informatii si de adevãr. Cei care au muncit fortat cu scopul de a stabili înlãntuirea globalã cãtre noua voastrã epocã, v-au eliberat deja de regimul Rezervei Federale Americane. Aceastã <<bancã>> ilegalã, a dat acum faliment, si dacã ea se  pare cã încã functioneazã, singurul motiv este de cã, noii paznici nu doresc sã impunã în prezent realitatea situatiei, publicului în general. Ei au intentia de a mentine aceastã iluzie de <<stabilitate>>, pînã în momentul în care schimbãrile formale vor putea sosi. Noi supraveghem aceastã viclenie, stiind cã un nou sistem financiar si monetar este în loc, si asteaptã momentul magic, cînd Cerurile vor da semnalul de plecare oficial. Pînã la acel moment, noi suntem în asteptare. Tot ceea ce putem spune pe moment, este cã asteptãm ca Cerurile sã decreteze formal cã vîrsta întunericului s-a terminat.

Cu toate acestea, noua vîrstã spiritualã se gãseste la portile noastre. si asta înseamnã cã întunericul în realitate, nu-si mai poate <<bãga betele în roate>> ! Membrii acestei ultime cabale întunecate, stiu într-adevãr cã timpul lor s-a terminat. Extensiunea care le-a fost datã, le dã  un rãgaz, între Era care pleacã, si  Era care soseste. În acest timp, nu existã rãgaz în progresia vostrã cãtre constiinta deplinã : << gardienii vostri apartinînd corpurilor îngeresti >>, asa ca si alte Fiinte spirituale, stabilesc cîmpurile  de energie, si modelele, care vã vor aduce la starea voastrã naturalã de A FI, asa cum a fost ordonat de cãtre planul divin al Creatorului. Acest plan necesitã deasemeni, reabilitarea regatului de la suprafatã, si aceasta se suprapune, cu reabilitarea finalã a ADN-ului vostru, care se va face în Agartha : voi si Gaia, vã veti înãlta împreunã. În plus, toate formele de viatã animalã si vegetalã, vor fi salvate, de cãtre Devii (divinitãti a regatelor animale si vegetale) regatelor respective, care îi sustin zilnic. Aceste regate vor merge în împrejurimi holografice speciale, cu scopul ca ei sã nu aibã de suferit rãsturnarea, care este concomitent inevitabilã  reconfigurãrii regatului de la suprafatã, si a tranzitiei sale cãtre  5D(a 5ª dimensiune ). Aceastã reuniune dimensionalã, pune capãt separãrii actuale disfunctionale, între lumea de la suprafatã si aceea a Pãmîntului Interior.

Ceea ce va apãrea va fi o nouã Gaia, fizic unificatã asemãnãtoare acelei existente acum 13 milenii. Ea va fi atunci capabilã sã restaureze, nu numai Spiritul sãu reunificat, dar deasemena, acel al sistemului solar multidimensional, împrejur. Reabilitarea sa, va permite sistemului solar sã se reîntoarcã, deasemeni , la starea sa de unitate, care exista înainte ca aceastã stare sã fi fost fãcutã în bucãtele de cãtre perfidia întunericului, aproximativ acum 13 milenii. Starea de separare dimensionalã care a urmat, este acum vindecatã , prin divulgarea formalã a familiei voastre spatiale, care are intentia sã instaleze ferm aceast regat, pe ultimul parcurs, cãtre constiinta deplinã. Aceste evolutii, sunt planificate, în momentul în care lunga hegemonie a întunericului ajunge la concluzia sa finalã. Locuitorii Agarthei au luat în considerare de mult timp aceste timpuri profetice, si noi deasemenea, v-am explicat în detaliu însemnãtatea a toate acestora, o datã ce momentul decretat de cãtre Ceruri va sosi. Ceea ce va urma atunci va demonstra, în mod espectacular, ceea ce înseamnã aceastã serie de evenimente pentru omenire.  Va fi un timp în care vi se vor prezenta multe lucruri, incluind revelatia care vã asteaptã !

Vã binecuvîntãm ! Noi suntem  Maestrii Ascensionati (Înãltati) ! Vã aducem un mesaj plin de bucurie si sperantã ! Peste tot în regatul de la suprafatã, au loc celebrãri între Prezentele Devilor, si Prezentele Îngeresti, care sunt încãrcate cu tranzitia regatelor elementale si animale din Gaia. Noi specii planificã sã locuiascã în curînd în mediul cu multiple fatete, si pe deplin constient a suprafetei lui Gaia, o datã ce ea va reveni la starea sa imaculatã. Natural, acelasi lucru este adevãrat, pentru diferitele regate vegetale, care vor fi oglinda ecologiilor strãlucitoare  a Pãmîntului Interior. Împrejurimile nou înviate ale Gaiei, vor începe o serie de schimbãri, cu scopul de a se pregãti pentru diversitatea vietii, mai Luminoasã, mai clarã si mai cristalinã, asa cum se  cade acestei sfere vii unice si pretioase. Gaia va reveni în felul pe care ea îl avea înainte ca suprafata sa sã fi fost degradatã prin starea de sãlbãticie actualã din 3D. Influeta transformãrii sale, se va rãspîndi în tot sistemul solar, declansînd reabilitãri ecologice similare : readucînd flora si fauna pe planeta Marte, si pe planeta Venus, si stimulînd o reconstituire complectã a marii planete acuatice, Pax.

Sarcina sfîntã a noastrã include învãtãmintele spirituale, referitor la neobisnuita voastrã planetã-mamã, si despre felul în care veti deveni primii sãi gardieni. Cetaceele, vor întelege influenta lor spiritualã, ca fiind ca gardienii primari acuatici al Gaiei, si împreunã, veti forma o echipã, al cãrui scop va fi de a asigura cã fiecare din mediile înconjurãtoare vii ale Gaiei, î-si ating potentialul sãu plin. Gaia va deveni reunificatã ea-însãsi, si va servi de model pentru viatã, cãci ea (viata) existã în tot sistemul solar, în curînd înviat. Noua voastrã natiune-stea, î-si va asuma împrejurimile, care au fost planificate initial de cãtre diferitele lumi care fac parte. Vã arãtãm ce veti deveni, si vã instilãm o mare iubire si un mare respect fatã de esentele spirituale, care–si au resedinta în voi, si care se vor manifesta în tot locul în aceastã nouã natiune-stea.

Misiunea noastrã are nevoie ca sã fim guizii vostri formali, pentru activitãtile voastre viitoare. Acest ansamblu de lumi, surprinzãtor de magnifice, va fi viitoarea voastrã resedintã. Primim instructiuni, de la Ceruri, referitor la modul de a face sã evolueze acest plan divin pentru Soarele si pentru ficele sale transformate. Aceastã misiune de inspiratie va fi o binecuvîntare pentru toti ! Instructiunile si antrenamentul pe care le veti primi, vã vor pregãti pentru ceea ce se asteaptã din partea voastrã, ca Fiinte de Luminã, pe deplin constiente. Vã veti alãtura, rîndurilor unui mãnunchi magnific de Ierarhii Spirituale, si de Curenti de Viatã, care în numele Cerurilor, se vor încãrca de acest sector de fizicalitate. Aceasta preparã terenul, pentru evenimentele care vor asigura o pace galacticã permanentã si va prevedea fundalul, unde galaxii întregi se pot reuni în Lumina sfîntã a Creatorului. Aceste noi uniuni, vor forma baza, cu scopul de a rãspîndi Lumina în toatã fizicalitatea !

Astãzi ne-am concentrat asupra ceea ce este planificat pentru sistemul vostru solar, si pentru toatã fizicalitatea. Schimbãrile constante, sunt un preludiu al marii epoci ale Luminii, în special pentru humanitatea de la suprafata Mamei-Pãmînt, omenire care  atît de îndelung a suferit . Sã stiti prea Scumpilor, cã Izvoarele nenumãrate si prosperitatea infinitã a Cerului sunt într-adevãr ale voastre ! Asa sã fie ! Selamat Gajun ! Selamat Ja ! ( în Sirianã : Fiti Unu-l ! Fiti în Bucurie !)


  
Tradus: Florika


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

2012
Apasă pe butonulcc pentru a alege

traducerea in limba dorită.

Tribute to Light Eye

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

Sheldan Niddle Free Webinar

You UFO

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

Tribute to White Cloud

David Wilcock translations

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
în limba română